Planer og høringer

Ingen nyheder i februar.

Der ligger ingen Planer og høringer under februar 2012.
Horsens Teaterfestival
Horsens Kommune - Kultur- og Eventafdelingen
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens
Tlf.: 7629 2308
teaterfestival@horsens.dk